Vibeke Blaker Strand

Professor i rettsvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Vibeke Blaker Strand har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. Thich Quang Do: godkjente et endringsforslag 25. februar 2020
  2. urfolks rettigheter: godkjente et endringsforslag 29. november 2019
  3. Stiftelsen Rettferd for taperne: oppdatert 27. september 2019
  4. urfolks rettigheter: oppdatert 27. september 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Likestilling og diskriminering 23

Biografi

Vibeke Blaker Strand er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Blaker Strand ble ph.d i rettsvitenskap i 2011. Doktorgradsavhandlingen belyste spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Arbeidet ble utgitt som monografien «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?» i 2012.

Hun er ekspert i diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter og har erfaring både med lovgivningsarbeid og lovhåndheving på feltet. Hun forsker og underviser i fagene internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, rettskildelære og velferdsrett.

Hun er medredaktør i Det juridiske fakultets Open Access tidsskrift Oslo Law Review, se https://www.idunn.no/oslo_law_review.