Vibeke Blaker Strand

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Vibeke Blaker Strand har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK): oppdatert 6. november 2018
  2. en europeiske menneskerettskonvensjon (EMK): oppdatert 6. november 2018
  3. Den europeiske menneskerettskonvensjon: oppdatert 5. november 2018
  4. Den europeiske menneskerettskonvensjon: oppdatert 5. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Menneskerettigheter 40

Biografi

Vibeke Blaker Strand er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Blaker Strand ble ph.d i rettsvitenskap i 2011. Doktorgradsavhandlingen belyste spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Arbeidet ble utgitt som monografien «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?» i 2012.

Hun er ekspert i diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter og har erfaring både med lovgivningsarbeid og lovhåndheving på feltet. Hun forsker og underviser i fagene internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, rettskildelære og velferdsrett.

Hun er medredaktør i Det juridiske fakultets Open Access tidsskrift Oslo Law Review, se https://www.idunn.no/oslo_law_review.