Vibeke Blaker Strand

Professor i rettsvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Vibeke Blaker Strand har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. likestillings- og diskrimineringsloven: oppdatert 8. september 2023
  2. likestillings- og diskrimineringsloven: oppdatert 8. september 2023
  3. likestillings- og diskrimineringsloven: oppdatert 8. september 2023
  4. likestillings- og diskrimineringsloven: oppdatert 8. september 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Likestilling og diskriminering 28

Biografi

Vibeke Blaker Strand er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Blaker Strands forskning, undervisning og veiledning er i hovedsak knyttet til internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, statsrett, velferdsrett og metode.