Finn Ørstavik

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Finn Ørstavik har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. entreprenør - innovasjon: godkjente et endringsforslag 23. april 2019
  2. tjenesteinnovasjon: oppdatert 7. januar 2019
  3. Tjenesteinnovasjon: publisert 7. januar 2019
  4. innovasjonssystem: oppdatert 7. januar 2019
All aktivitet

Biografi

Finn Ørstavik (f. 1959) er utdannet Magister artium og Dr. Philos. i Sosiologi fra Universitetet i Oslo.   Etter å ha vært assistent ved NAVF-NTNF prosjektet Norsk Elektronikkindustri 1945 - 1980, ledet av Professor Francis Sejersted, skrev han sin doktorgradsavhandling om Forsvarets forskningsinstitutt ("Engineers as masterbuilders of society"), og deretter en doktorgradsavhandling om utviklingen av digital datamaskinteknologi i Norge som startet ved FFI og fortsatte innenfor Kongsberg Våpenfabrikk og ved bedriften Norsk Data ("The hierarchical systems paradigm in technological innovation"). Ørstavik arbeidet i STEP-gruppen fra 1996 (senere NIFU STEP og NIFU). I dag er han førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han underviser i sosiologisk teori og metode og i innovasjonsfaglige emner. Ørstavik forsker i feltet Innovasjonssosiologi, og arbeider spesielt med systemteoretiske perspektiver og empiriske undersøkelser av kompleksitsutfordringer i organisasjon og ledelse.    Ørstavik ledet som seniorforsker i NIFU et stort prosjekt om kunnskapsprosesser i byggevirksomhet (2007 - 2012) og samarbeidet i denne forbindelse nært blant andre med Veidekke og med Handelshøyskolen BI. Blant annet sammen med disse partnerne er han i perioden 2016-2019 engasjert i et BIA prosjekt der målet er å utvikle et nytt og læringsorientert system for kvalitetsstyring i byggevirksomhet.