Rolv Magne Dahl

tidligere fagansvarlig, Norges geologisk undersøkelse

Rolv Magne Dahl har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. utmål - bergverk: oppdatert 11. februar 2018
  2. energimineral: oppdatert 11. februar 2018
  3. Bergverksdrift i Norge: oppdatert 11. februar 2018
  4. Bergverksdrift i Norge: oppdatert 11. februar 2018
All aktivitet

Biografi

født 11. september 1967, er utdannet sivilingeniør i ressursgeologi fra institutt for geologi og bergteknikk fra Norges Tekniske Høyskole (nå NTNU) i Trondheim i 1991. Etter endt utdanning arbeidet han 2 år som geolog i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Deretter har han arbeidet ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim og Tromsø. Her har han blant annet kartlagt og forsket på ulike geologiske naturressurser, spesielt bergarter som brukes som tilslag til veg og betong.

I tillegg har han utgitt populærvitenskaplige bøker og hefter om geologi, landskap og ressurser, blant annet disse bøkene:

  • Dahl, Sveian og Thoresen (red.) 1997: Nord-Trøndelag og Fosen - Geologi og landskap
  • Dahl og Sveian (red.) 2002: Ka dokker mein førr stein! Geologi og landskap i Troms
  • Slagstad og Dahl (red.) 2007: Geologi for samfunnet gjennom 150 år - Arven etter Kjerulf. Gråsteinen nr. 12.