Kjerstin Aukrust

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kjerstin Aukrust har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rolandskvadet: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. april 2021
  2. trouvère: godkjente et endringsforslag 28. januar 2021
  3. Emmanuel Macron: Send til godkjenning 13. desember 2019
  4. Frankrikes litteratur: Send til godkjenning 13. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Frankrikes litteratur før 1500-tallet 33
  2. Frankrikes litteratur på 1500-tallet 27

Biografi