Brynjulf Alver

inaktiv bruker, Universitetet i Bergen

Brynjulf Alver har skrevet 21 artikler og har vært fagkonsulent for 68 artikler

Biografi

Brynjulf Alver (1924-2009) var professor ved Etno-folkloristisk institutt ved Universitetet i Bergen.