Erlend Hammer

fagansvarlig

Erlend Hammer har skrevet 80 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rena leir: oppdatert 27. januar 2023
  2. Rena leir: oppdatert 27. januar 2023
  3. Rødsmoen skyte- og øvingsfelt: oppdatert 27. januar 2023
  4. Rødsmoen skyte- og øvingsfelt: oppdatert 27. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske festninger og militæranlegg 83

Biografi

Erlend Hammer (f. 1969) er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og jobber i Forsvarsbyggs kulturminneavdeling. Han har tidligere arbeidet ved blant annet Universitetet i Oslo, J.W. Cappelens Forlag og Nasjonalbiblioteket.

Han har skrevet bok om et av Norges minste – og flotteste – nasjonale festningsverk og vært redaktør for temaverket Rom for helse som handler om de norske sykehusenes bygningshistorie.

Han har, med et opphold 2020–2021, vært fagansvarlig på snl.no siden 2009.