Erlend Hammer

fagansvarlig

Erlend Hammer har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. Stavern fort: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. mai 2017
  2. Gardermoen - flyplassen: godkjente et endringsforslag 24. april 2017
  3. Luftforsvarets base Bodø: oppdatert 11. april 2017
  4. Rygge flystasjon: oppdatert 11. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske festninger og militæranlegg 94

Biografi

Erlend Hammer (f. 1969) er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og jobber som seniorrådgiver i Forsvarsbygg. Han har tidligere arbeidet ved bl.a. Universitetet i Oslo, J.W. Cappelens Forlag og Nasjonalbiblioteket.

Han har skrevet bok om et av Norges minste – og flotteste – nasjonale festningsverk og vært redaktør for temaverket Rom for helse som handler om de norske sykehusenes bygningshistorie. For tiden er han engasjert i prosjektet Landsverneplan for Forsvaret – den kalde krigens kulturminner.

Hammer har vært fagansvarlig på snl.no siden 2009.