Erlend Hammer

fagansvarlig

Erlend Hammer har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bergen festning: oppdatert 29. mars 2019
  2. Gardermoen - eldre militære forhold: oppdatert 29. mars 2019
  3. Gardermoen - eldre militære forhold: oppdatert 29. mars 2019
  4. Gardermoen flystasjon: oppdatert 29. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske festninger og militæranlegg 102

Biografi

Erlend Hammer (f. 1969) er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og jobber som seniorrådgiver i Forsvarsbygg. Han har tidligere arbeidet ved bl.a. Universitetet i Oslo, J.W. Cappelens Forlag og Nasjonalbiblioteket.

Han har skrevet bok om et av Norges minste – og flotteste – nasjonale festningsverk og vært redaktør for temaverket Rom for helse som handler om de norske sykehusenes bygningshistorie. For tiden er han engasjert i prosjektet Landsverneplan for Forsvaret – den kalde krigens kulturminner.

Hammer har vært fagansvarlig på snl.no siden 2009.