Nefissa Naguib

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Nylig aktivitet

Biografi

Nefissa Naguib 

Nefissa Naguib, er sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og arbeider som forsker ved Unifob Global i Bergen. Nefissa har lang fartstid fra Nord-Afrika og Midtøsten hvor hun har studert forbindelsene mellom antropologi og historie. Hun er spesielt opptatt av kjønnsforsking, minoriteter og hvordan mennesker reagerer på krig og konflikt. Hun har utgitt en rekke bøker om dette.

Nefissa Naguib er medlem av American Association of Social Anthropologists, Middle Eastern Association, Nordisk forening for Midtøstenstudier, European Association for Social Anthropologists, Norsk antropologisk forening og Den norske forfatterforening.

Mer infornasjon.