Geir Uvsløkk

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Geir Uvsløkk har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. Aramis: redigerte og publiserte et endringsforslag 29. mars 2019
  2. Philippe Claudel: godkjente et endringsforslag 2. februar 2019
  3. Virginie Despentes: oppdatert 11. desember 2018
  4. Lydie Salvayre: oppdatert 11. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Frankrikes litteratur 0
  2. Frankrikes litteratur på 1800-tallet 133
  3. Frankrikes litteratur på 1900-tallet 237
  4. Frankrikes nyere litteratur 79

Biografi

Geir Uvsløkk, født 1976, er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en monografi om den franske 1900-tallsforfatteren Jean Genet på det internasjonale akademiske forlaget Rodopi, og skrevet flere artikler om fransk litteratur fra 1800-tallet til våre dager. Han er også oversetter.

Informasjon om hans bok om Genet finnes her:

Geir Uvsløkk: Jean Genet. Une écriture des perversions

Informasjon om hans nyeste oversettelser finnes her: