Geir Uvsløkk

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Geir Uvsløkk har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Simone Weil: oppdatert 29. desember 2020
  2. Roland Barthes: oppdatert 28. desember 2020
  3. De elendige: oppdatert 28. desember 2020
  4. Alice Zeniter: oppdatert 27. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Frankrikes litteratur 1
  2. Frankrikes litteratur på 1800-tallet 134
  3. Frankrikes litteratur på 1900-tallet 217
  4. Frankrikes nyere litteratur 81

Biografi

Geir Uvsløkk, født 1976, er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en monografi om den franske 1900-tallsforfatteren Jean Genet på det internasjonale akademiske forlaget Rodopi, og skrevet flere artikler om fransk litteratur fra 1800-tallet til våre dager. Han er også oversetter.

Informasjon om hans bok om Genet finnes her:

Geir Uvsløkk: Jean Genet. Une écriture des perversions

Informasjon om hans nyeste oversettelser finnes her: