Geir Uvsløkk

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Geir Uvsløkk har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Arthur Adamov: oppdatert 25. oktober 2017
  2. Arthur Adamov: oppdatert 25. oktober 2017
  3. Marguerite Duras: redigerte og publiserte et endringsforslag 25. oktober 2017
  4. Nathalie Sarraute: redigerte og publiserte et endringsforslag 25. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Frankrikes litteratur 0
  2. Frankrikes litteratur på 1800-tallet 133
  3. Frankrikes litteratur på 1900-tallet 238
  4. Frankrikes nyere litteratur 78

Biografi

Geir Uvsløkk, født 1976, er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en monografi om den franske 1900-tallsforfatteren Jean Genet på det internasjonale akademiske forlaget Rodopi, og skrevet flere artikler om fransk litteratur fra 1800-tallet til våre dager. Han er også oversetter.

Informasjon om hans bok om Genet finnes her:

Geir Uvsløkk: Jean Genet. Une écriture des perversions

Informasjon om hans nyeste oversettelser finnes her: