Norsk Oljemuseum

fagansvarlig, Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum har skrevet 59 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ormen Lange - petroleumsfelt: oppdatert 26. oktober 2018
  2. Martin Linge - petroleumsfelt: oppdatert 24. oktober 2018
  3. Martin Linge - petroleumsfelt: godkjente et endringsforslag 23. oktober 2018
  4. Øst Frigg: oppdatert 22. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Petroleumsfelter 151

Biografi

Norsk Oljemuseum i Stavanger er et moderne og interaktivt museum hvor du kan oppleve hvordan olje og gass ble til for millioner av år siden.Museet tar også for seg leting, produksjon og bruk. Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff og oppvarming. Den norske oljehistorien startet midt på 1960-tallet. Museet viser teknologiutviklingen, fra de første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygd i Norge, til moderne, fleksible produksjonsskip og undervannsystemer som ser ut til å bli framtidens løsning på norsk sokkel.

Se oljemuseets nettsted: http://www.norskolje.museum.no