Norsk Oljemuseum

fagansvarlig, Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum har skrevet 51 artikler

Nylig aktivitet

  1. Edvard Grieg - petroleumsfelt: oppdatert 11. januar 2017
  2. Jotun - petroleumsfelt: oppdatert 28. desember 2016
  3. Jette - petroleumsfelt: oppdatert 28. desember 2016
  4. Ivar Aasen - petroleumsfelt: oppdatert 28. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Petroleumsfelter 145

Biografi

Norsk Oljemuseum 1 (bilde)

i Stavanger er et moderne og interaktivt museum hvor du kan oppleve hvordan olje og gass ble til for millioner av år siden.Museet tar også for seg leting, produksjon og bruk. Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff og oppvarming. Den norske oljehistorien startet midt på 1960-tallet. Museet viser teknologiutviklingen, fra de første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygd i Norge, til moderne, fleksible produksjonsskip og undervannsystemer som ser ut til å bli framtidens løsning på norsk sokkel.

Se oljemuseets nettsted: http://www.norskolje.museum.no