Marina Prusac Lindhagen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Marina Prusac Lindhagen har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. Vitruvius Pollio: oppdatert 30. april 2018
  2. Diokletians palass: publisert 30. desember 2016
  3. Marsmarken: publisert 29. desember 2016
  4. Augustus' mausoleum: publisert 29. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Klassisk arkeologi 0
  2. Romersk arkeologi 107

Biografi

Førsteamanuensis i klassisk arkeologi og ansvarlig for antikksamlingen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Ekspert på antikk kunst med spesiell fokus på romerske portretter, og på den romerske provinsen Dalmatia. Publiserer jevnlig internasjonalt ved akademisk anerkjente forlag og i rangerte tidsskrifter, og skriver bredt både vitenskapelig og populærvitenskapelig i Norge. Har redigert flere antologier og grunnlagt open Access-tidsskriftet CLARA Classical Art and Archaeology, og bidrar jevnlig i spalten Kringla heimsins i Klassekampen.