Marina Prusac Lindhagen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Marina Prusac Lindhagen har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Palatinen - en av Romas syv høyder: oppdatert 28. mars 2019
  2. Marcus Aurelius: Send til godkjenning 19. mars 2019
  3. Salona: oppdatert 19. mars 2019
  4. Hadrians mur: oppdatert 16. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Klassisk arkeologi 0
  2. Romersk arkeologi 109

Biografi

Førsteamanuensis i klassisk arkeologi og ansvarlig for antikksamlingen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Ekspert på antikk kunst med spesiell fokus på romerske portretter, og på den romerske provinsen Dalmatia. Publiserer jevnlig internasjonalt ved akademisk anerkjente forlag og i rangerte tidsskrifter, og skriver bredt både vitenskapelig og populærvitenskapelig i Norge. Har redigert flere antologier og grunnlagt open Access-tidsskriftet CLARA Classical Art and Archaeology, og bidrar jevnlig i spalten Kringla heimsins i Klassekampen.