Håvard Helstrup

tidligere fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Håvard Helstrup har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Håvard Helstrup (født 1964) er professor i fysikk og datafag ved Høgskolen i Bergen, der han underviser ved dataingeniørutdanningen. Han driver forskning i eksperimentell kjernefysikk, nærmere bestemt relativistisk tungionefysikk, der man undersøker hvordan materien oppfører seg ved de høyest oppnåelige tettheter og temperaturer.

Håvard Helstrup har vært medlem av en rekke eksperimenter ved CERN (WA85, WA94, WA97 og NA57), og er nå aktiv i ALICE-eksperimentet knyttet til LHC-akseleratoren som er under oppstart i 2009. I tidligere eksperimenter har han vært koordineringsansvarlig for sentrale deler av analyseprogramvare, og er fortsatt engasjert i utvikling og drift av dataverktøy som er nødvendige for å håndtere målingene som gjøres i dagens eksperimenter.

ALICE-eksperimentet vil ta i bruk Grid-teknologi for å gjennomføre koordinert data-analyse på global skala. Eksperimentet har utviklet egen Grid-programvare, AliEn, som vil bli brukt til å samordne analyse utført ved hjelp av flere underliggende Grid-teknologier. Håvard Helstrup er koordineringsansvarlig for den norske delen Grid-analysen i ALICE.

Håvard Helstrup er fagansvarlig for kjernefysikk i Store Norske Leksikon. Han tok hovedfag ved Universitetet i Bergen i 1990 med et arbeid om kjernestruktur i dysprosium. Han tok doktorgrad samme sted i 1993, dette arbeidet var knyttet til identifikasjon av særpartikler i tungionekollisjoner. I perioden 1993-95 var han postdoktorstipendiat ved CERN, i 1995-97 postdoktorstipendiat ved Universitetet i Bergen. Han er førsteamanuensis i fysikk og datafag ved Høgskolen i Bergen siden 1998, fra 2001 professor. Han har vært knyttet til eksperimenter på CERN siden han tok til med doktorgradsarbeidet.