Eirik T. Bøe

tidligere fagansvarlig

Eirik T. Bøe har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. Atelier Oslo - arkitektkontor: oppdatert 9. juni 2016
  2. Atelier Oslo - arkitektkontor: oppdatert 9. juni 2016
  3. Leif Kuhnle Grung: redigerte og publiserte et endringsforslag 22. mai 2016
  4. Code: - arkitektkontor: oppdatert 2. januar 2015
All aktivitet

Biografi

Eirik T. Bøe

Fagansvarlig for Arkitektur. Arkitketur generelt 1900-tallet spesielt. Har også arbeidet med 1800- og 1900-tallet som antikvar.

eitb@online.no

telefon: 99619693

Utdanning

1998/99 Antikvar, Kungeliga kunsthögskolan i Stockholm - restaureringskonstKurset er et tilbud om formell tilleggsutdanning for arkitekter og antikvarer med bred erfaring fra restaurering og istandsetting av fredete- og verneverdigehus. Det er et praktisk/teoretisk kurs, som kombinerer restaureringsteori og praktisk bygningsvern.

1989/96 Cand. philol, Universitetet i OsloHovedfag i kunsthistorie med en oppgave om arkitekturhistorie: "Bebyggelsen i Havna allé 1931-33 - en studie i Aasland og Korsmos tidlige arbeider". Oppgaven problematiserer hvordan politiske, økonomiske og kunstneriske intensjoner virket sammen i utformingen av et særlig sentralt område innen tredvetallsarkitekturen.

Praksis

2008 - ---> Seniorrådgiver, MiljøverndepartementetAvdeling for kulturminneforvaltning. Avdelingen har det overordnede ansvaret for kulturminnevernet og har etatstyring av Riksantikvaren.

2003/08 Seniorrådgiver, Fornyings- og administrasjonsdepartementet - prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommerProsjektet skulle skaffe oversikt over statens kulturhistoriske eiendommer

1997/03 seniorkonsulent, Riksantikvaren - kulturminneavdelingen - seksjon for bygningsvern og regionalforvaltning

Saksbehandler i seksjon for bygningsvern. Seksjonen har det overordnede ansvaret for fredningen og forvaltningen av vedtaksfredete bygninger og anlegg, samt kirker og statens bygninger. De siste årene jeg jobbet der hadde jeg ansvar for å ivareta Riksantikvarens interesser i større statlige restaureringsprosjekter, som Domus Academica og Bygdøy Kongsgård. Jeg var også involvert i større og mindre prosjekter i Det Kongelige Slott, Nasjonalgalleriet, Historisk museum og Stortinget.

1995/97 Antikvarisk konsulent, Universitetet i OsloJeg fungerer som antikvarisk konsulent for universitetet ved endringer i bygningene fra vårt århundre.

1995 Førstekonsulent, Universitetet i Oslo Institutt for kunsthistorie, arkeologi og numismatikk. Overtok og avsluttet prosjektet "Dokumentasjon av universitetshistorisk interessante interiør og utstyr".

1995 Registrator, Kunstindustrimuseet i Oslo1993/94 Museumsmedarbeider, Nasjonal galleriet og Astrup Fearnly museet

Publikasjoner:

flere artikkler oversikt kommer senere

Arne Korsmo - arkitektur og design, Jon Brænne; Eirik T. Bøe; Astrid Skjerven