Tor-Ivar Krogsæter

UiT – Norges arktiske universitet

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. apeks - lengdetegn: endringsforslag 14. august 2017
  2. à bon escient: endringsforslag 14. august 2017
  3. Håvamål: kommentert 13. august 2017
  4. lemniskate: endringsforslag 3. april 2017
All aktivitet

Biografi

Forsker og vitenskapelig assistent ved Registreringssentral for historiske data, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT høsten 2015. Hovedfagområder: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjønn, romerrett, latinsk litteratur.