Tor-Ivar Krogsæter

University of Glasgow

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. linje - lengdeenhet: kommentert 30. august 2021
  2. linje - lengdeenhet: kommentert 30. august 2021
  3. linje - lengdeenhet: kommentert 30. august 2021
  4. Ambrosius av Milano: Send til godkjenning 20. august 2021
All aktivitet

Biografi

Erfaring frå Registreringssentral for historiske data, AHR, UiT Noregs arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  på Institutt for historie og religionsvitskap ved UiT hausten 2015. For tida ph.d.-student ved University of Glasgow. Hovudfagområde: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjøn, romarrett, latinsk litteratur.