Tor-Ivar Krogsæter

Universitetet i Tromsø

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Vidar Lønn-Arnesen: kommentert 11. september 2018
  2. Mesopotamia: Send til godkjenning 31. august 2018
  3. terpentintre: Send til godkjenning 31. august 2018
  4. verifikasjon: kommentert 19. august 2018
All aktivitet

Biografi

Forsker og vitenskapelig assistent ved Registreringssentral for historiske data, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT høsten 2015. Hovedfagområder: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjønn, romerrett, latinsk litteratur.