Tor-Ivar Krogsæter

Universitetet i Tromsø

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. damascenerstål: kommentert 23. mai 2018
  2. pica: endringsforslag 24. april 2018
  3. deleatur: endringsforslag 6. januar 2018
  4. deleatur: endringsforslag 4. januar 2018
All aktivitet

Biografi

Forsker og vitenskapelig assistent ved Registreringssentral for historiske data, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT høsten 2015. Hovedfagområder: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjønn, romerrett, latinsk litteratur.