Tor-Ivar Krogsæter

University of Glasgow

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. Grønland: kommentert 15. april 2024
  2. nekromanti: kommentert 14. mars 2024
  3. NATO: kommentert 10. mars 2024
  4. stol: kommentert 7. mars 2024
All aktivitet

Biografi

Erfaring frå Registreringssentral for historiske data, AHR, UiT Noregs arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  på Institutt for historie og religionsvitskap ved UiT hausten 2015. For tida ph.d.-student ved University of Glasgow. Hovudfagområde: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjøn, romarrett, latinsk litteratur.