Tor-Ivar Krogsæter

Universitetet i Tromsø

Tor-Ivar Krogsæter har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. kudos: endringsforslag 28. september 2017
  2. USAs litteratur: kommentert 28. september 2017
  3. Egmont Gruppen: kommentert 2. september 2017
  4. kudos: endringsforslag 31. august 2017
All aktivitet

Biografi

Forsker og vitenskapelig assistent ved Registreringssentral for historiske data, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Avla mastergradseksamen i historie med avhandlinga Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid  ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT høsten 2015. Hovedfagområder: romersk historie, seksualhistorie, seksualitet, kjønn, romerrett, latinsk litteratur.