Jan Torp Pharo

tidligere fagansvarlig

Jan Torp Pharo har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Torbjørnskjær og Heia: oppdatert 16. februar 2014
  2. Torbjørnskjær og Heia: publisert 16. februar 2014
  3. Hvaler: oppdatert 11. februar 2014
  4. Kirkeøy: oppdatert 11. februar 2014
All aktivitet

Biografi

Jan Torp Pharo (f. 1943), er sivilarkitekt, og har arbeidet med arealplanlegging i Hvaler kommune siden 1987. Han har vært fagansvarlig for artikler om Hvaler kommune siden 2009. Utdanning fra Berlins tekniske universitet med eksamen i 1971; hovedoppgave Gesundheitssystem für Entwicklungsländer . Deretter arbeid først og fremst innen arealplanlegging i Indre Østfold, Kongsvinger, og Hvaler. Nå pensjonist og selvstendig rådgiver særlig innen adressering. Kontakt: arkitekt hos jpharo.net