Tor Henriksen

tidligere fagansvarlig

Tor Henriksen har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. Melvil Dewey: oppdatert 6. august 2013
  2. Melvil Dewey: oppdatert 6. august 2013
All aktivitet

Biografi

Min bakgrunn for å påta meg ansvar for emner innen kunnskapsorganisasjon som klassifikasjon og tesauri er mine år ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (høgskolelektor, undervisningsleder,rektor), Høgskolen i Oslo(direktør, 1.amanuensis) og Högskolan i Borås(vetenskapelig ledare). I tillegg til undervisnings- og forskningsaktivitet har jeg også hatt stor nytte av verv som formann for norsk hovedkomite for klassifikasjon, IFLAs klassifikasjons- og indekseringskomite og ISOs tekniske komite 46 (informasjon og dokumentasjon). I dag er jeg kun aktiv på feltet med terminologiarbeid. Forøvrig har jeg fortsatt litt undervisning på andre fagområder, driver litt   fysisk idrett, tankesport og lokalpolitikk.