Dag Einar Thorsen

førsteamanuensis i statsvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Dag Einar Thorsen har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

  1. teknokrati: godkjente et endringsforslag 21. januar 2020
  2. sekulær stat: kommentert 20. november 2019
  3. kommunisme: redigerte og publiserte et endringsforslag 12. november 2019
  4. Stein Rokkan: kommentert 1. oktober 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Politiske begreper 46
  2. Politiske og økonomiske filosofer 32
  3. Politisk og økonomisk filosofi 130
  4. Statsvitenskap 1
  5. Statsvitere og institusjoner 52

Biografi

Ph.d. i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2012). Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Oversikt over faglige arbeider finnes i forskningsdatabasen CRISTIN .