Anton Brøgger

inaktiv bruker

Anton Brøgger har skrevet 51 artikler og har vært fagkonsulent for 117 artikler

Biografi

Anton Brøgger (født 1934), norsk cellebiolog og tidligere forskningssjef ved Avdeling for genetikk ved Radiumhospitalet i Oslo.