Jens Wilhelm Borgland

fagansvarlig

Jens Wilhelm Borgland har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. mahayana-sutraer: oppdatert 5. februar 2019
  2. mahayana: oppdatert 5. februar 2019
  3. mahayana: oppdatert 5. februar 2019
  4. buddhisme - litteratur: oppdatert 5. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Buddhisme 111

Biografi

Jens Wilhelm Borgland (f. 1983) er universitetslektor i religionshistorie og postdoktor i indisk religionshistorie ved Teologiska institutionen (Uppsala Universitet). Han har doktorgrad fra Institutt for Kulturstudier og Orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Jens' forskningsinteresser er hovedsakelig buddhistisk monastisk disiplin ( vinaya ), buddhismens utvikling i India, og buddhistiske sanskritmanuskripter. Jens har vært fagansvarlig i Store norske leksikon siden 2012