Asbjørn Vøllestad

Professor i biologi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Asbjørn Vøllestad har skrevet 289 artikler og har vært fagkonsulent for 513 artikler

Nylig aktivitet

 1. vanlig ringbuk: kommentert 18. januar 2021
 2. ringbuker: oppdatert 18. januar 2021
 3. ringbuker: endringsforslaget ble avvist 18. januar 2021
 4. fisk: oppdatert 18. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 63 kategorier:

 1. Albuliformes 4
 2. Ålefisker 9
 3. Ateleopodiformes 1
 4. Båndfisker 5
 5. Beintungefisker 7
 6. Beryxfisker 4
 7. Bikirer 2
 8. Bruskfisker 1
 9. Bruskganoider 0
 10. Ciklider 14
 11. Dynnfisker 3
 12. Ekte beinfisk 1
 13. Elektroål 2
 14. Fastkjevede fisker 10
 15. Fiskenes anatomi og fysiologi 53
 16. Fisker 7
 17. Gjeddefisker 5
 18. Gjelleåler 2
 19. Gråhaier 12
 20. Håbranner 11
 21. Håer 9
 22. Haier og skater 4
 23. Havengler 2
 24. Helhoder 4
 25. Horngjelfisker 8
 26. Karpefisker 42
 27. Karpelaks 34
 28. Kjøttfinnefisker 1
 29. Kutlingfisker 19
 30. Kvastfinnefisker 4
 31. Labyrintfisker 14
 32. Laksefisker 25
 33. Laksesildfisker 7
 34. Loddefisker 9
 35. Lungefisker 2
 36. Mallefisker 19
 37. Marulker 13
 38. Melkefisker 1
 39. Niøyer 6
 40. Øglefisker 5
 41. Oksehodehaier 1
 42. Orectolobiformes 3
 43. Paddefisker 1
 44. Pelikanåler 1
 45. Piggfinnefisker 170
 46. Rovabborer 3
 47. Saghaier 1
 48. Seks og sjugjellede haier 3
 49. Semionotiformes 3
 50. Sildefisker 16
 51. Skater 27
 52. Slangefisker 3
 53. Slimåler 2
 54. Sølvsidefisker 4
 55. Stephanoberyciformes 1
 56. Stiklingfisker 17
 57. Størfisker 7
 58. St. Petersfisker 3
 59. Strålefinnefisker 2
 60. Tannkarper 17
 61. Tarponfisker 4
 62. Torskefisker 44
 63. Ulkefisker 47

Biografi

Asbjørn Vøllestad (f. 1956) er professor i biologi ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), en seksjon ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo. 

Han har siden 1991 undervist i biologi, hans spesialfelt er fiskebiologi. Før han ble ansatt ved Universitetet i Oslo arbeidet han som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Vøllestad tok cand. real. graden i 1982 på et arbeid om mort. Deretter tok han doktorgraden (Dr. philos) i 1988 på et studie av den Europeiske ålens livshistorie og populasjonsdynamikk. Han har siden arbeidet med de fleste norske ferskvannsfisk.

Vøllestad har publisert mer enn 170 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige artikler og bokkapitler. Han har jevnlig fungert som konsulent og rådgiver for ulike direktorater og frivillige organisasjoner.  Se hjemmesiden for mer informasjon.