Asbjørn Vøllestad

Professor i biologi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Asbjørn Vøllestad har skrevet 241 artikler og har vært fagkonsulent for 512 artikler

Nylig aktivitet

 1. tangkutling: oppdatert 30. juli 2020
 2. tangkutling: oppdatert 30. juli 2020
 3. bergkutling: oppdatert 30. juli 2020
 4. sandkutling: oppdatert 30. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 60 kategorier:

 1. Albuliformes 4
 2. Ålefisker 9
 3. Ateleopodiformes 1
 4. Båndfisker 5
 5. Beintungefisker 8
 6. Beryxfisker 4
 7. Bikirer 2
 8. Bruskfisker 1
 9. Bruskganoider 0
 10. Dynnfisker 3
 11. Ekte beinfisk 0
 12. Elektroål 2
 13. Fastkjevede fisker 8
 14. Fiskenes anatomi og fysiologi 53
 15. Fisker 7
 16. Gjeddefisker 5
 17. Gjelleåler 2
 18. Gråhaier 12
 19. Håbranner 11
 20. Håer 9
 21. Haier og skater 4
 22. Havengler 2
 23. Helhoder 4
 24. Horngjelfisker 7
 25. Karpefisker 23
 26. Karpelaks 4
 27. Kjøttfinnefisker 1
 28. Kvastfinnefisker 4
 29. Laksefisker 26
 30. Laksesildfisker 7
 31. Loddefisker 9
 32. Lungefisker 2
 33. Mallefisker 12
 34. Marulker 13
 35. Melkefisker 1
 36. Niøyer 6
 37. Øglefisker 5
 38. Oksehodehaier 1
 39. Orectolobiformes 3
 40. Paddefisker 1
 41. Pelikanåler 1
 42. Piggfinnefisker 174
 43. Rovabborer 3
 44. Saghaier 1
 45. Seks og sjugjellede haier 3
 46. Semionotiformes 3
 47. Sildefisker 16
 48. Skater 27
 49. Slangefisker 3
 50. Slimåler 2
 51. Sølvsidefisker 2
 52. Stephanoberyciformes 1
 53. Stiklingfisker 17
 54. Størfisker 7
 55. St. Petersfisker 3
 56. Strålefinnefisker 1
 57. Tannkarper 1
 58. Tarponfisker 4
 59. Torskefisker 44
 60. Ulkefisker 48

Biografi

Asbjørn Vøllestad (f. 1956) er professor i biologi ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), en seksjon ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo. 

Han har siden 1991 undervist i biologi, hans spesialfelt er fiskebiologi. Før han ble ansatt ved Universitetet i Oslo arbeidet han som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Vøllestad tok cand. real. graden i 1982 på et arbeid om mort. Deretter tok han doktorgraden (Dr. philos) i 1988 på et studie av den Europeiske ålens livshistorie og populasjonsdynamikk. Han har siden arbeidet med de fleste norske ferskvannsfisk.

Vøllestad har publisert mer enn 170 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige artikler og bokkapitler. Han har jevnlig fungert som konsulent og rådgiver for ulike direktorater og frivillige organisasjoner.  Se hjemmesiden for mer informasjon.