Asbjørn Vøllestad

Professor i biologi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Asbjørn Vøllestad har skrevet 306 artikler og har vært fagkonsulent for 513 artikler

Nylig aktivitet

 1. dvergfjesing: oppdatert 27. september 2021
 2. krøkle: oppdatert 12. september 2021
 3. loddefamilien: oppdatert 12. september 2021
 4. stam: godkjente et endringsforslag 12. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 63 kategorier:

 1. Albuliformes 4
 2. Ateleopodiformes 1
 3. Beintungefisker 7
 4. Beryxfisker 4
 5. Bikirer 2
 6. Bruskfisker 1
 7. Bruskganoider 0
 8. Båndfisker 5
 9. Ciklider 14
 10. Dynnfisker 3
 11. Ekte beinfisk 0
 12. Elektroål 2
 13. Fastkjevede fisker 10
 14. Fiskenes anatomi og fysiologi 53
 15. Fisker 7
 16. Gjeddefisker 5
 17. Gjelleåler 2
 18. Gråhaier 12
 19. Haier og skater 3
 20. Havengler 2
 21. Helhoder 4
 22. Horngjelfisker 8
 23. Håbranner 11
 24. Håer 9
 25. Karpefisker 42
 26. Karpelaks 34
 27. Kjøttfinnefisker 1
 28. Kutlingfisker 19
 29. Kvastfinnefisker 4
 30. Labyrintfisker 14
 31. Laksefisker 25
 32. Laksesildfisker 8
 33. Loddefisker 9
 34. Lungefisker 2
 35. Mallefisker 19
 36. Marulker 13
 37. Melkefisker 1
 38. Niøyer 6
 39. Oksehodehaier 1
 40. Orectolobiformes 3
 41. Paddefisker 1
 42. Pelikanåler 1
 43. Piggfinnefisker 171
 44. Rovabborer 3
 45. Saghaier 1
 46. Seks og sjugjellede haier 4
 47. Semionotiformes 3
 48. Sildefisker 16
 49. Skater 27
 50. Slangefisker 3
 51. Slimåler 2
 52. Stephanoberyciformes 1
 53. Stiklingfisker 17
 54. St. Petersfisker 3
 55. Strålefinnefisker 3
 56. Størfisker 7
 57. Sølvsidefisker 4
 58. Tannkarper 17
 59. Tarponfisker 4
 60. Torskefisker 43
 61. Ulkefisker 47
 62. Øglefisker 5
 63. Ålefisker 9

Biografi

Asbjørn Vøllestad (f. 1956) er professor i biologi ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), en seksjon ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo. 

Han har siden 1991 undervist i biologi, hans spesialfelt er fiskebiologi. Før han ble ansatt ved Universitetet i Oslo arbeidet han som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Vøllestad tok cand. real. graden i 1982 på et arbeid om mort. Deretter tok han doktorgraden (Dr. philos) i 1988 på et studie av den Europeiske ålens livshistorie og populasjonsdynamikk. Han har siden arbeidet med de fleste norske ferskvannsfisk.

Vøllestad har publisert mer enn 170 vitenskapelige artikler, samt en rekke populærvitenskapelige artikler og bokkapitler. Han har jevnlig fungert som konsulent og rådgiver for ulike direktorater og frivillige organisasjoner.  Se hjemmesiden for mer informasjon.