Øystein Rottem

inaktiv bruker, UiT Norges arktiske universitet

Øystein Rottem har skrevet 95 artikler og har vært fagkonsulent for 485 artikler

Biografi

Øystein Rottem (1946 til 2004) var en norsk litteraturforsker og litteraturkritiker. Han er blant annet kjent for utgivelsen Norges litteraturhistorie i tre bind, utgitt fra 1995 til 1998. Han studerte ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1976. De neste åtte årene var han tilknyttet Universitetet i Tromsø som stipendiat og amanuensis. Fra 1985 til 1991 var han norsklektor ved Københavns Universitet, og han ble der livet ut, bortsett fra årene 1991 til 1992 da han hadde et gjesteprofessorat ved universitetet i Wien. Fra 1984, og til han døde, var han hovedanmelder av norsk litteratur i Dagbladet.