Mikkel Berg-Nordlie

Seniorforsker, fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 55 artikler

Nylig aktivitet

  1. Samenes nasjonaljoik: oppdatert 27. september 2022
  2. Sametinget: oppdatert 25. september 2022
  3. Erik Anton Johnsen: oppdatert 14. september 2022
  4. Erik Anton Johnsen: oppdatert 14. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 5
  2. Samisk samtidshistorie 44

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved OsloMet . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk i Norden og Russland, På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie  .Bibliografi: