Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, Høgskolen i Oslo og Akershus

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norges befolkning: endringsforslag 29. november 2017
  2. Norges befolkning: endringsforslag 28. november 2017
  3. urbefolkning: endringsforslag 20. november 2017
  4. pygmeer: endringsforslag 20. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 5
  2. Samisk samtidshistorie 37

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: