Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 50 artikler

Nylig aktivitet

  1. samisk organisering i Norge: oppdatert 24. februar 2021
  2. runebomme: Send til godkjenning 17. februar 2021
  3. Lapponia: godkjente et endringsforslag 4. februar 2021
  4. bibeloversettelser: Send til godkjenning 3. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 18
  2. Samisk samtidshistorie 40

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: