Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 45 artikler

Nylig aktivitet

  1. samenes historie: endringsforslaget ble avvist 9. april 2019
  2. Sametinget: godkjente et endringsforslag 3. januar 2019
  3. Norske Reindriftsamers Landsforbund: oppdatert 20. desember 2018
  4. rasisme: Send til godkjenning 20. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 9
  2. Samisk samtidshistorie 42

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: