Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 51 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sametingets valgmanntall: oppdatert 14. september 2021
  2. Sametinget: oppdatert 14. september 2021
  3. Vilhelm Andreas Wexelsen: Send til godkjenning 30. juli 2021
  4. Sjøsamisk Tun: godkjente et endringsforslag 12. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 15
  2. Samisk samtidshistorie 40

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: