Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. Alta: endringsforslag 6. april 2018
  2. Sameflagget: oppdatert 15. februar 2018
  3. Sameflagget: oppdatert 14. februar 2018
  4. Sameflagget: oppdatert 14. februar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 9
  2. Samisk samtidshistorie 42

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: