Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. samene i jernalderen: oppdatert 15. august 2020
  2. samenes forhistorie: oppdatert 15. august 2020
  3. samenes forhistorie: oppdatert 15. august 2020
  4. Vilhelm Andreas Wexelsen: Send til godkjenning 29. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 17
  2. Samisk samtidshistorie 40

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: