Mikkel Berg-Nordlie

fagansvarlig, OsloMet

Mikkel Berg-Nordlie har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sametingsvalget 2017: kommentert 23. november 2020
  2. Sametingsvalget 2017: kommentert 18. november 2020
  3. Sametingsvalget 2017: kommentert 18. november 2020
  4. språk i Norge: Send til godkjenning 27. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Samisk historie 17
  2. Samisk samtidshistorie 40

Biografi

Mikkel Berg-Nordlie (f. 1983) er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Han arbeider mest med minoritetspolitikk, minoritetsrepresentatsjon, og forholdet stat-sivilsamfunn. Spesielt fokus på urfolk (særlig sammisk), Russland, Norden. På SNL har han ansvar for Samisk samtidshistorie og Samiske områder. Han blir glad for endringsforslag, spørsmål, forslag til nye artikler under kategoriene, og all anna konstruktiv feedback. Twitter: @MBergNordlie Bibliografi: