Arild Holt-Jensen

Universitetet i Bergen

Arild Holt-Jensen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Født i Horten 1937. Hovedfag i geografi 1963, amanuensis ved Århus Universitet, Danmark 1963-65. Universitetslektor NHH/Universitetet i Bergen 1965, førstelektor fra 1969. Dr. Philos. 1986, professor i geografi ved Universitetet i Bergen fra 1991, emeritus fra 2008.

Mitt hovedarbeidsfelt har vært geografiens faghistorie, miljøvern og samfunnsplanlegging. Min universitetslærebok ‘Geografiens innhold og metoder’ (Universitetsforlaget) kom i to utgaver på norsk (1976, 1990), men har etter første utgave på engelsk ‘Geography; History and Concepts’ (1980) utkommet i tre sterkt omarbeidede utgaver (den siste på Sage, London 2009). Denne universitetslæreboken er også utkommet på spansk, persisk og nå sist på kinesisk (2011). En liten populærvitenskapelig bok innen samme felt er ‘Hva er geografi?’ (Universitetsforlaget 2006).

Jeg har vært hovedbidragsyter til 4 læreverk i geografi for den videregående skolen (Det Norske Samlaget) og skrev ‘Ressursene våre’, bind 1 i verket ‘Det moderne Norge’ (Gyldendal 1982) sammen med Jens Chr. Hansen. Forskning innen norsk bosettingsutvikling og planlegging gjennom hovedfag (‘Fjellbygda Rauland’ Ad Novas 1968) og doktorgrad (‘Konsentrasjon og spredning’; bosettingsutviklingen i Kristiansandområdet, 1986) førte også til publisering av en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

I årene 2000- 2004 var jeg koordinator for EU-prosjektet NEHOM (New Housing Models) med 11 partnere i 8 land som med 29 ‘casestudier’ analyserte tiltak for å motvirke sosial eksklusjon og ghettodannelse i europeiske byer. Prosjektet medførte et stort antall rapporter og artikler og en ‘Handbook’ i sosial planlegging og boligforvaltning. Temaet ble videreført i et Nordisk –Baltisk prosjekt som ble finansiert av Nordisk Ministerråd. Jeg koordinerte også dette prosjektet som hadde 12 forskermedarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Lithauen. Prosjektet ble avsluttet med boka ‘Urban Sustainability and Governance; New Challenges in Nordic-Baltic Housing Policies’ (A.Holt-Jensen & E. Pollock eds; Nova Science Publishers, New York 2009). Hovedarbeidsfeltet de siste årene har vært sosial bolig- og bypolitikk, geografiens faghistorie og regional geografi knyttet til studier og reiser til Estland, Latvia og Lithauen, men også til andre land i Europa. Jeg har et bredt regionalgeografisk interessefelt.