Per Christian Burhol

tidligere fagansvarlig

Per Christian Burhol har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Har en mastergrad i arkeologi, hvor selve master oppgaven behandlet fangstanlegg for reinsdyr. Har i regi av dette registrert fangstanlegg for reinsdyr i Fresvikfjellene. Er en erfaren knakker, og kan reprodusere fortidige steinredskaper