Per Christian Burhol

tidligere fagansvarlig

Per Christian Burhol har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Aktiv og passiv fangst: oppdatert 21. april 2013
  2. Aktiv og passiv fangst: oppdatert 21. april 2013
  3. Aktiv og passiv fangst: oppdatert 21. april 2013
All aktivitet

Biografi

Har en mastergrad i arkeologi, hvor selve master oppgaven behandlet fangstanlegg for reinsdyr. Har i regi av dette registrert fangstanlegg for reinsdyr i Fresvikfjellene. Er en erfaren knakker, og kan reprodusere fortidige steinredskaper