Tina Hanssen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tina Hanssen har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Mari Slaattelid: godkjente et endringsforslag 24. august 2021
  2. Bjørn Brusdal: godkjente et endringsforslag 15. juli 2021
  3. Inger Bergitte Sæverud: godkjente et endringsforslag 15. juli 2021
  4. Cory Arcangel: godkjente et endringsforslag 15. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norsk samtidskunst 147
  2. Ny mediekunst 40

Biografi

Tina Rigby Hanssen er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en ph.d. grad i kunsthistorie med spesiell vekt på lyd i nyere film og videokunst. Hun har også en mastergrad i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen har arbeidet ved Høyskolen i Lillehammer som forsker, foreleser og veileder, samt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som utstillingsleder. Hun har skrevet flere artikler om internasjonal mediekunst. Hanssen har vært fagansvarlig på snl.no for mediekunst og samtidskunst siden august 2012. E-post: tehanssen@gmail.com