Tina Hanssen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tina Hanssen har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Olav Christopher Jenssen: godkjente et endringsforslag 9. januar 2021
  2. Britta Marakatt-Labba: godkjente et endringsforslag 9. januar 2021
  3. Trine Lise Nedreaas: oppdatert 30. desember 2020
  4. Trine Lise Nedreaas: oppdatert 30. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norsk samtidskunst 146
  2. Ny mediekunst 40

Biografi

Tina Rigby Hanssen er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en ph.d. grad i kunsthistorie med spesiell vekt på lyd i nyere film og videokunst. Hun har også en mastergrad i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen har arbeidet ved Høyskolen i Lillehammer som forsker, foreleser og veileder, samt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som utstillingsleder. Hun har skrevet flere artikler om internasjonal mediekunst. Hanssen har vært fagansvarlig på snl.no for mediekunst og samtidskunst siden august 2012. E-post: tehanssen@gmail.com