Tina Hanssen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tina Hanssen har skrevet 70 artikler

Nylig aktivitet

  1. Arvid Sveen: redigerte og publiserte et endringsforslag 24. juni 2024
  2. Arvid Sveen: oppdatert 11. juni 2024
  3. Johanne Marie Hansen-Krone: godkjente et endringsforslag 27. februar 2024
  4. Eva Harr: godkjente et endringsforslag 12. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norsk samtidskunst 153
  2. Ny mediekunst 39

Biografi

Tina Rigby Hanssen er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en ph.d. grad i kunsthistorie med spesiell vekt på lyd i nyere film og videokunst. Hun har også en mastergrad i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen har arbeidet ved Høyskolen i Lillehammer som forsker, foreleser og veileder, samt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som utstillingsleder. Hun har skrevet flere artikler om internasjonal mediekunst. Hanssen har vært fagansvarlig på snl.no for mediekunst og samtidskunst siden august 2012. E-post: tehanssen@gmail.com