Tina Hanssen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tina Hanssen har skrevet 52 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kiyoshi Yamamoto: publiserte bilde 4. januar 2023
  2. Kiyoshi Yamamoto: oppdaterte bilde 4. januar 2023
  3. Kiyoshi Yamamoto: publiserte bilde 4. januar 2023
  4. Kiyoshi Yamamoto: oppdatert 4. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norsk samtidskunst 151
  2. Ny mediekunst 39

Biografi

Tina Rigby Hanssen er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en ph.d. grad i kunsthistorie med spesiell vekt på lyd i nyere film og videokunst. Hun har også en mastergrad i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen har arbeidet ved Høyskolen i Lillehammer som forsker, foreleser og veileder, samt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som utstillingsleder. Hun har skrevet flere artikler om internasjonal mediekunst. Hanssen har vært fagansvarlig på snl.no for mediekunst og samtidskunst siden august 2012. E-post: tehanssen@gmail.com