Tina Hanssen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tina Hanssen har skrevet 38 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bjørn-Sigurd Tufta: oppdatert 23. januar 2019
  2. Terje Nicolaisen: oppdatert 23. januar 2019
  3. Torbjørn Rødland: oppdatert 3. januar 2019
  4. Gunvor Nervold Antonsen: oppdatert 3. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Norsk samtidskunst 135
  2. Ny mediekunst 42

Biografi

Tina Rigby Hanssen (f. 1971) er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en ph.d. grad i kunsthistorie med spesiell vekt på lyd i nyere film og videokunst. I sin fagkrets har hun også historie og pedagogikk. Hanssen har også kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen har arbeidet ved Høyskolen i Lillehammer som forsker, foreleser og veileder, samt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som utstillingsleder. Hun har skrevet flere artikler om internasjonal mediekunst. Hanssen har vært fagansvarlig på snl.no for mediekunst og samtidskunst siden august 2012. E-post: tehanssen@gmail.com