Cathinka Hambro

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Cathinka Hambro har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Cathinka Hambro (f.1979) er en norsk keltolog og medievalist og stipendiat ved Institutt for lingvistiske og norrøne studier ved Universitetet i Oslo. Hun har forelest og undervist i diverse emner ved Universitetet i Oslo, deriblant 'Keltiske mytologiske tekster', 'Irsk middelalderlityteratur', 'Keltisk sivilisasjon', 'Irland etter 1900' og 'Innføring i moderne irsk'. Både hennes masteroppgave og hennes doktoravhandling dreier seg om hvordan middelalderens lærde tolket sin egen fortid, hvordan de leste og forsto tekster som omhandlet fortiden og knyttet denne opp til bibelen og verdenshistorien. Hambro har deltatt på en rekke konferanser og seminarer, og har i tillegg til å jobbe som stipendiat, vitenskapelig assistent og timelærer ved Universitetet i Oslo jobbet som oversetter og lærer.