Rolf Theil

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Rolf Theil har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

 1. østersjøfinske språk: godkjente et endringsforslag 14. mars 2019
 2. diminutiv - grammatikk: godkjente et endringsforslag 11. mars 2019
 3. imperfektum: oppdatert 10. desember 2018
 4. imperfektum: godkjente et endringsforslag 10. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Afrikanske språk 31
 2. Inuitspråk 5
 3. Konstruerte språk 15
 4. Morfologi 124
 5. Orientalske språk utenom indisk og iransk 47
 6. Øvrige språk og språkfamilier 16
 7. Pidgin- og kreolspråk 4
 8. Romani-språk 4
 9. Strukturalisme og jung-grammatikk 8
 10. Uralske språk 26

Biografi

Rolf Theil (f. 1946) er frå 2017 professor emeritus i allmenn og afrikansk lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Her var han fast tilsett frå 1978 til 2016. Han har vore fagansvarleg i Store Norske leksikon sidan 2016, men har lang røynsle som forfattar av artiklar for fleire andre leksikon, mellom anna Den Store Danske, Caplex, Media og Allkunne.

Dei viktigaste forskingsfelta til Theil er afrikansk lingvistikk, med lingvistisk feltarbeid i Mali, Kamerun, Etiopia og Zambia, og allmenn lingvistikk, med hovudvekt på fonetikk, fonologi, morfologi og semantikk, med ei kognitiv lingvistisk orientering. Dei seinare åra har han vore sterkt oppteken av språk og evolusjon. Han har også arbeidt med språk i både Europa, Asia og Amerika.

Gjennom mange år har Theil arbeidd med romani, språket til dei norske taterane, og i 2014 gav han ut boka Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel.

Theil har skrive ei rekkje vitskaplege artiklar og bøker. Dei siste førti åra har han vore med å redigere og skrive fleire innføringsbøker i lingvistikk, seinast Språk. En grunnbok (2005) og Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk (2015).

Theil er interessert i popularisering av faget sitt, og har halde populærvitskaplege føredrag i mange samanhengar, også radio og fjernsyn. Han har nyleg skrive bøkene Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei. Reiser mellom språk (2007) og Dei ukuelege språka (2011), den siste i samarbeid med Johannes Nymark.