Rolf Theil

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Rolf Theil har skrevet 57 artikler

Nylig aktivitet

 1. hokjønn: kommentert 3. september 2021
 2. hokjønn: kommentert 3. september 2021
 3. kreolspråk: oppdatert 8. juli 2021
 4. kreolspråk: oppdatert 8. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Afrikanske språk 31
 2. Inuitspråk 5
 3. Konstruerte språk 14
 4. Morfologi 124
 5. Orientalske språk utenom indisk og iransk 45
 6. Pidgin- og kreolspråk 4
 7. Romani-språk 4
 8. Strukturalisme og jung-grammatikk 8
 9. Uralske språk 18
 10. Øvrige språk og språkfamilier 13

Biografi

Rolf Theil (f. 1946) er frå 2017 professor emeritus i allmenn og afrikansk lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Her var han tilsett frå 1976 til 2016. Han har vore fagansvarleg i Store Norske leksikon sidan 2016, men har lang røynsle som forfattar av artiklar for fleire andre leksikon, mellom anna Den Store Danske, Caplex, Media og Allkunne.

Dei viktigaste forskingsfelta til Theil er afrikansk lingvistikk, med lingvistisk feltarbeid i Mali, Kamerun, Etiopia og Zambia, og allmenn lingvistikk, med hovudvekt på fonetikk, fonologi, morfologi og semantikk, med ei kognitiv lingvistisk orientering. Dei seinare åra har han vore sterkt oppteken av språk og evolusjon. Han har også arbeidt med språk i både Europa, Asia og Amerika.

Gjennom mange år har Theil arbeidd med romani, språket til det norske romanifolket (taterane), og i 2014 gav han ut boka «Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel». Han arbeider òg med romanes, språket til dei norske romane (sigøynarane).

Theil har skrive ei rekkje vitskaplege artiklar og bøker. Dei siste førti åra har han vore med å redigere og skrive fleire innføringsbøker i lingvistikk, seinast «Språk. En grunnbok» (2005) og «Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.» 2. utg. (2018) – og nyleg ei lærebok i norsk, «Hei, jeg heter Norge! Norskopplæring for minoritetsspråklige. Innføringstilbud.» Bd. 1–3. (2019).

Theil er interessert i popularisering av faget sitt, og har halde populærvitskaplege føredrag i mange samanhengar, også radio og fjernsyn. Han har nyleg skrive bøkene «Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei. Reiser mellom språk» (2007) og «Dei ukuelege språka» (2011), den siste i samarbeid med Johannes Nymark.