Audun Dybdahl

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Audun Dybdahl har skrevet 405 artikler

Nylig aktivitet

 1. spyttebakk: oppdatert 29. juli 2020
 2. spyttebakk: publisert 29. juli 2020
 3. flåhakke: oppdatert 28. juli 2020
 4. fjærharv: oppdatert 24. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Folkelige skikker og tradisjoner 200
 2. Gjenstanders kulturhistorie 130
 3. Hestekjøretøyer 77
 4. Ridning 19
 5. Seterdrift 6
 6. Tekstilredskaper 40
 7. Tradisjonelle fiskeredskaper 37
 8. Tradisjonelle landbruksredskaper 45

Biografi

Audun Dybdahl er født i Rissa i Trøndelag 1944. Han er professor emeritus i middelalderhistorie ved NTNU i Trondheim. Bortsett fra en periode som museumsbestyrer ved Egge Museum (1981-1995), har han vært knyttet til det nåværende NTNU siden 1970 som vit. ass., stipendiat, førsteamanuensis og professor (ved Institutt for historiske studier fra 2002). Dybdahl var leder for Senter for Middelalderstudier ved NTNU i perioden 1995-2007. Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Dybdahl startet sin akademiske karriere i Det nordiske ødegårdsprosjekt og fortsatte med studier av eiendomsforhold og godseiere i Trøndelag i senmiddelalder og tidlig nytid. Han ble dr. philos. i 1980 med avhandlingen Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag. Dybdahl har utgitt et tyvetalls bøker og ca. 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om emner innenfor arkeologi, etnologi og historie. Han har bl. a. skrevet bøker om eldre eiendoms- og bosetningshistorie, helgenkult, gjenstandskultur, klimahistorie og fylkes- og bygdehistorie. Hans sist publiserte bøker er Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år (2016) og Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder (2018).

Dybdahl er fagansvarlig for åtte kategorier i Store norske leksikon. 

Audun Dybdahl kan kontaktes på audun.dybdahl@ntnu.no