Audun Dybdahl

fagansvarlig, NTNU

Audun Dybdahl har skrevet 165 artikler

Nylig aktivitet

  1. begravelse: oppdatert 16. oktober 2018
  2. begravelse: oppdatert 16. oktober 2018
  3. kornsåld: oppdatert 15. oktober 2018
  4. kornsåld: publisert 15. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Folkelige skikker og tradisjoner 194
  2. Gjenstanders kulturhistorie 129
  3. Tekstilredskaper 34

Biografi

Audun Dybdahl er født i Rissa 1944. Han er professor emeritus i middelalderhistorie ved NTNU i Trondheim. Bortsett fra en periode som museumsbestyrer ved Egge Museum (1981-1995) har han vært knyttet til det nåværende NTNU siden 1970 som vit. ass., stipendiat, førsteamanuensis og professor (ved Institutt for historiske studier fra 2002). Dybdahl var leder for Senter for Middelalderstudier 1995-2007.

Dybdahl startet sin akademiske karriere i Det nordiske ødegårdsprosjekt og fortsatte med studier av eiendomsforhold og godseiere i Trøndelag i senmiddelalder og tidlig nytid. Han ble dr. philos. i 1980 med avhandlingen Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag. Dybdahl har utgitt et tyvetalls bøker og 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om emner innenfor arkeologi, etnologi og historie. Han har bl. a. skrevet bøker om bosetningshistorie, helgenkult, gjenstandskultur, klimahistorie og fylkes- og bygdehistorie.

Dybdahl har vært medarbeider i Norsk biografisk leksikon og er fagansvarlig for Gjenstanders kulturhistorie fra 2017.

Audun Dybdahl kan kontaktes på audun.dybdahl@ntnu.no