Audun Dybdahl

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Audun Dybdahl har skrevet 512 artikler

Nylig aktivitet

 1. harver - for hest: oppdatert 15. april 2021
 2. harver - for hest: oppdatert 15. april 2021
 3. harver - for hest: oppdatert 15. april 2021
 4. harver - for hest: publisert 15. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Folkelige skikker og tradisjoner 197
 2. Gjenstanders kulturhistorie 138
 3. Gård, åker og eng 62
 4. Hestekjøretøyer 79
 5. Ridning 20
 6. Seterdrift 8
 7. Tekstilredskaper 49
 8. Tradisjonelle fiskeredskaper 37
 9. Tradisjonelle landbruksredskaper 60
 10. Tradisjonelle trearbeidsredskaper 49

Biografi

Audun Dybdahl er født i Rissa i Trøndelag 1944. Han er professor emeritus i middelalderhistorie ved NTNU i Trondheim. Bortsett fra en periode som museumsbestyrer ved Egge Museum (1981-1995), har han vært knyttet til det nåværende NTNU siden 1970 som vit. ass., stipendiat, førsteamanuensis og professor (ved Institutt for historiske studier fra 2002). Dybdahl var leder for Senter for Middelalderstudier ved NTNU i perioden 1995-2007. Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Dybdahl startet sin akademiske karriere i Det nordiske ødegårdsprosjekt og fortsatte med studier av eiendomsforhold og godseiere i Trøndelag i senmiddelalder og tidlig nytid. Han ble dr. philos. i 1980 med avhandlingen Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag. Dybdahl har utgitt et tyvetalls bøker og ca. 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om emner innenfor arkeologi, etnologi og historie. Han har bl. a. skrevet bøker om eldre eiendoms- og bosetningshistorie, helgenkult, gjenstandskultur, klimahistorie og fylkes- og bygdehistorie. Hans sist publiserte bøker er Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år (2016) og Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder (2018).

Dybdahl er fagansvarlig for ni kategorier i Store norske leksikon. 

Audun Dybdahl kan kontaktes på audun.dybdahl@ntnu.no