Ulrik Malt

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Ulrik Malt har skrevet 677 artikler og har vært fagkonsulent for 57 artikler

Nylig aktivitet

  1. psykofarmaka: endringsforslag 20. august 2018
  2. alkohol: endringsforslag 1. april 2018
  3. symptom checklist: endringsforslag 4. februar 2018
  4. rentenevrose: endringsforslag 28. juli 2017
All aktivitet

Biografi

Ulrik Fredrik Malt, f. 1946, har siden 1987 vært avdelingssjef og avdelingsoverlege ved avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet og samtidig professor II (bistilling) i medisin (psykiatri) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (fra 1988).  Ulrik Fredrik Malt (UFM) tok eksamen artium i 1965 og studerte senere medisin ved Universitetene i Münster (Westfalen, Tyskland) og Oslo. Efter embedseksamen i 1973 gjennomførte han turnustjeneste og påbegynte derefter sin spesialistutdannelse i psykiatri (Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen; Gaustad sykehus). Spesialistutdannelsen ble i perioder avbrutt av lengre peridoer med forskning. Han var under forskningsperiodene stipendiat ved Forsvarets sanitet og senere stipendiat ved Institutt for Psykiatri finansiert av Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF; idag Norges Forskningsråd) såvel som universitetslektor ved Gaustad sykehus (Idag Aker universitetssykehus, Gaustad). Han ble i 1987 spesialist i psykiatri og tok samme år også sin dr.grad (dr.med.) på et arbeide omkring biopsykososiale aspekter ved akutte kroppsskader. I desember 1987 ble han tilsatt som overlege (tilsvarende dagens avdelingsoverlege) ved Rikshospitalets Psykosomatiske avdeling. (Avdelingen skiftet i 2006 navn til avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin i forbindelse med den faglige omorganiseringen av Rikshospitalet). Han ble utnevnt til professor II (bistilling) i medisin (psykiatri) ved Universitetet i Oslo med undervisningsplikt innen psykiatri og medisinske adferdsfag i februar 1988. UFMs forskning har omhandlet psykiske aspekter ved kroppsskader og ulykker inklusive stressforskning og post-traumatisk stresslidelse (PTSD) samt psykiske lidelser og problemer ved legemlige sykdommer og plager (psykosomatisk medisin; konsultasjon-liaison psykiatri). I tillegg har han vært involvert i forskning omkring ulike former for stemningslidelser, spesielt lidelser innenfor det bipolare spektrum, såvel som psykofarmakologi. Han var med i utarbeidelsen av kliniske og forskningsbaserte kriterier for det 10de internasjonale klassifiseringssystemet for psykiske lidelser (ICD-10). UFM har siden 1984 vært med- og hovedforfatter av norske lærebøker i klinisk og biologisk psykiatri foruten at han har skrevet kapitler i internasjonale lærebøker og oppslagsverk. Foruten hovedansvarlig for fagområde psykiatri i Store Norske Leksikon har Malt også vært hovedansvarlig for fagområdene psykologi og psykiatri i Store medisinske leksikon.