Ulrik Malt

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ulrik Malt har skrevet 570 artikler og har vært fagkonsulent for 79 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Ulrik Fredrik Malt, f. 1946, var fra 1987-2014 overlege og leder av  avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet og professor i medisin (psykiatri) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (1988-2016). Han er nå professor emeritus ved UiO.  Ulrik Fredrik Malt (UFM) tok eksamen artium i 1965 og studerte senere medisin ved Universitetene i Münster (Westfalen, Tyskland) og Oslo. Efter embedseksamen i 1973 gjennomførte han turnustjeneste og påbegynte derefter sin spesialistutdannelse i psykiatri (Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen; Gaustad sykehus). Spesialistutdannelsen ble i perioder avbrutt av lengre perioder med forskning. Han var under forskningsperiodene stipendiat ved Forsvarets sanitet og senere stipendiat ved Institutt for Psykiatri finansiert av Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF; idag Norges Forskningsråd) såvel som universitetslektor ved Gaustad sykehus (Idag Aker universitetssykehus, Gaustad). Han ble i 1987 spesialist i psykiatri og tok samme år også sin dr.grad (dr.med.) på et arbeide omkring biopsykososiale aspekter ved akutte kroppsskader. I desember 1987 ble han tilsatt som overlege (tilsvarende dagens avdelingsoverlege) ved Rikshospitalets Psykosomatiske avdeling. (Avdelingen skiftet i 2006 navn til avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin i forbindelse med den faglige omorganiseringen av Rikshospitalet). Han ble utnevnt til professor II (bistilling) i medisin (psykiatri) ved Universitetet i Oslo med undervisningsplikt innen psykiatri og medisinske adferdsfag i februar 1988. UFMs forskning har omhandlet psykiske aspekter ved kroppsskader og ulykker inklusive stressforskning og post-traumatisk stresslidelse (PTSD) samt psykiske lidelser og problemer ved legemlige sykdommer og plager (psykosomatisk medisin; konsultasjon-liaison psykiatri). I tillegg har han vært involvert i forskning omkring ulike former for stemningslidelser, spesielt lidelser innenfor det bipolare spektrum, såvel som psykofarmakologi. Han var med i utarbeidelsen av kliniske og forskningsbaserte kriterier for det 10de internasjonale klassifiseringssystemet for psykiske lidelser (ICD-10). UFM har siden 1984 vært med- og hovedforfatter av norske lærebøker i klinisk og biologisk psykiatri foruten at han har skrevet kapitler i internasjonale lærebøker og oppslagsverk. Foruten hovedansvarlig for fagområde psykiatri i Store Norske Leksikon har Malt også vært hovedansvarlig for fagområdene psykologi og psykiatri i Store medisinske leksikon. Siden 2017 har Malt vært leder av Norsk psykiatrisk forening.