Tor Waaler

inaktiv bruker

Tor Waaler har skrevet 13 artikler og har vært fagkonsulent for 115 artikler

Biografi

Tor Waaler (1927–2013) var en norsk farmasøyt. Les mer i SNL-artikkelen om Tor Waaler.