Tor Waaler

forfatter / inaktiv bruker

Tor Waaler har skrevet 14 artikler og har vært fagkonsulent for 130 artikler

Biografi