Tor Waaler

forfatter / inaktiv bruker

Tor Waaler har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 104 artikler

Biografi