Tor Waaler

forfatter / inaktiv bruker

Tor Waaler har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 105 artikler

Biografi