Rune Ellefsen

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Rune Ellefsen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Dyrevernalliansen: godkjente et endringsforslag 28. oktober 2015
  2. Siri Martinsen: oppdatert 1. august 2015
  3. Siri Martinsen: oppdatert 1. august 2015
  4. NOAH: oppdatert 1. august 2015
All aktivitet

Biografi

Rune Ellefsen (f. 1976) er rettssosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har forsket på dyrevelferdslovgivningen samt miljø- og dyrevernbevegelser.

Ellefsen har skrevet flere vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om dyrevern-tematikk. Han er hovedredaktør (sammen med Ragnhild Sollund og Guri Larsen) for antologien Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges (2012). Ellefsen har blant annet skrevet kapitler i Hvem er villest i landet her? (2013) og utgitt boken Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr (2013).

Rune Ellefsen var fagansvarlig for dyrevern på snl.no 2012-2017.