Trond Smith-Meyer

tidligere redaktør, inaktiv bruker

Trond Smith-Meyer har skrevet 168 artikler og har vært fagkonsulent for 25 artikler

Biografi

Tidligere redaksjonssjef og forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget.