Axel Scheel

Axel Scheel har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Christopher Blix Hammer: kommentert 30. april 2021
  2. Christopher Blix Hammer: kommentert 30. april 2021
  3. Christopher Blix Hammer: kommentert 28. april 2021
  4. Christopher Blix Hammer: kommentert 24. april 2021
All aktivitet

Biografi

Født 1954. Fullt mellomfag ved UiO i idéhistorie og det samme i filosofi på begynnelsen av 1970-tallet (se også: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bruker:Axel_Scheel), men avslutter nå om dagen uten hastverk en historisk avhandling, Maktens Genealogi, i tre deler: I: Scheel kontra Koht; II: Énevoldsmakt og velvillige bisper; III: Slekten Schele dictus Luscus og grevene av Paderborn av edelherrene von Groves stamme ("Cobbonen/Ekbertiner", som nedstammet agnatisk fra Ekbert I hertug - dux - av Sachsen og Ida von Herzfeld) • Fyrstebispemakt i Minden og Lübeck. - Ved granskning av flere hittil ukjente genealogiske sammenhenger (se innledningen til den utdypende Scheel-artikkelen i lenken ovenfor) vil hele avhandlingen ta for seg én slekts forhold til regjeringsmakt gjennom 1000 år, også den geistlige, og særlig til den schauenburgske og oldenborgske maktutøvelse. Det kan straks nevnes at de von Grovers kjerneland lå i Marstemgau og Buckigau mellom Obernkirchen og Wunstorf (syd for innsjøen Steinhuder Meer) i fyrstebispedømmet Minden, altså i de plutselig oppdukkende grever av Schaumburgs arveland; og i de gamle grever av Wunstorfs ditto. (NB: Den tyske adelsslekt v. der Lippe [ikke fyrstene] nedstammer IKKE fra de von Grover; men snarere ble denne slekt v. der LIPPE snart Schele-ætlinger [kognatisk] og den var selv en agnatisk forgrening av grevehuset Werl!) Når så den fra Paderborn og atter tilbake til Minden innkomne gren av von Grovenes ætlinger, Schele'ne, de "énøyde" (ikke "skjelende", som er en betydningsforskyvning dannet senere i høymiddelalderen: jfr. latinske og tyske ordbøker for "schele" og "luscus"), dukker opp i nettopp det mindenske, er det særlig - først - i tilknytning til edelherrene von Lohe, von Holte og von Hamelspringe samt til grevene av Schaumburg (Schauenburg), Wunstorf (-Roden) og Hoya; så mest til hertugene av Braunschweig (men da gjelder dette fyrstebisp Johannes Schele av Lübecks gren - som går til Lüneburg, Celle, Kiel og Hamburg - og ikke de osnabrückiske og pommerske grener). Og de mindenske bisper selv - før schaumburgerne overtar all kontroll, nesten - er gjennom generasjoner - og flere, enn man tidligere har vært klar over - av huset von Grove (-Bückeburg-Arnheim-Stromberg-Hulefelde/Hünnefeld-Landesbergen) eller nære von Grove-ætlinger. - A. S., sept. 2015/aug. 2016