Tor Ragnar Weidling

inaktiv bruker

Tor Ragnar Weidling har skrevet 48 artikler og har vært fagkonsulent for 335 artikler

Biografi

Tor Ragnar Weidling (født 1957) er en norsk historiker, akrivar og sakprosaforfatter. Han har forsket på europeisk senmiddelalder og tidlig nytid.