Trond Nordby

Universitetet i Oslo

Trond Nordby har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. parlamentarisme: oppdatert 20. november 2013
All aktivitet

Biografi

Trond Nordby er en norsk historiker og statsviter, dr.philos.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1995.

Han har utgitt bl.a. Venstre og samlingspolitikken 1906–08 (1983, doktoravhandling), Storting og regjering 1945–1985 (red., 1985), Karl Evang: en biografi (1989), Arbeiderpartiet og planstyret 1945–1965 (1993),Korporatisme på norsk 1920–1990 (1994) og I politikkens sentrum: variasjoner i Stortingets makt 1814 til 2000 (2000, ny utgave i 2004),Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010, 2010.

Les mer om Nordby hos UiO