Per G. Norseng

fagansvarlig, Norsk Maritimt Museum

Per G. Norseng har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Viken: oppdatert 3. november 2017
  2. Bjørn - abbed: oppdatert 3. november 2017
  3. Bjørn - abbed: oppdatert 3. november 2017
  4. Bjørn - abbed: oppdatert 3. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norges historie fra 1050 til 1300 322

Biografi

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og museumsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger, høyskolene i Vestfold og Telemark og Follo Museum og Berg-Kragerø Museum. Siden 2007 har han vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) i ulike stillinger som førstekonservator, avdelingsleder, forskningsleder og direktør. Siden 2013 har han vært seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum som fra 2015 er en del av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Fra 2014 har Norseng dessuten bistilling som professor i historie ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark, nå ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge. Han medvirket som fagkonsulent for norsk middelalderhistorie i den nest siste trykte utgaven av SNL (3. utgave utgitt 1995-1998), og har vært fagansvarlig for norsk historie 1050-1300 i nettutgaven siden årsskiftet 2012/2013. Om kompetanseområder, faglige interesser, publiserte arbeider o.a. se ellers http://www.hit.no/nor/ansatte/vis/per.g.norseng.