Per Norseng

fagansvarlig, Norsk Maritimt Museum

Per Norseng har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ragnvald Kale den hellige: oppdatert 19. oktober 2017
  2. Ubotamål: oppdatert 16. oktober 2017
  3. Magnus 1 den gode: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. mai 2017
  4. kristenrett: redigerte og publiserte et endringsforslag 16. januar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norges historie fra 1050 til 1300 329

Biografi

Per G. Norseng (f. 1951) er historiker og museumsarbeider. Han har tidligere arbeidet ved universitetene i Oslo, Trondheim og Stavanger, høyskolene i Vestfold og Telemark og Follo Museum og Berg-Kragerø Museum. Siden 2007 har han vært ansatt ved Norsk Maritimt Museum i Oslo (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) i ulike stillinger som førstekonservator, avdelingsleder, forskningsleder og direktør. Siden 2013 har han vært seniorkonservator ved Norsk Maritimt Museum som fra 2015 er en del av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Fra 2014 har Norseng dessuten bistilling som professor i historie ved Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark, nå Høgskolen i Sørøst-Norge. Han medvirket som fagkonsulent for norsk middelalderhistorie i den nest siste trykte utgaven av SNL (3. utgave utgitt 1995-1998), og har vært fagansvarlig for norsk historie 1050-1300 i nettutgaven siden årsskiftet 2012/2013. Om kompetanseområder, faglige interesser, publiserte arbeider o.a. se ellers http://www.hit.no/nor/ansatte/vis/per.g.norseng.