Trond Gjerdi

inaktiv bruker

Trond Gjerdi har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 1 artikler

Biografi

Trond Juul Gjerdi er magister i etnologi. Han har blant annet jobbet som konservator og avdelingsleder ved Norsk Folkemuseum og var direktør ved Oslo Bymuseum fra 1984 til 2000.