Ove Solum

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ove Solum har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gjest Baardsen - spillefilm: godkjente et endringsforslag 21. oktober 2020
  2. Gjest Baardsen - spillefilm: godkjente et endringsforslag 21. oktober 2020
  3. Gjest Baardsen - spillefilm: godkjente et endringsforslag 7. oktober 2020
  4. Olsenbanden: godkjente et endringsforslag 4. oktober 2017
All aktivitet

Biografi

Ove Solum (f. 1955) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans forsknings og undervisningsområde er først og fremst knyttet til den filmfaglige delen av medievitenskapen. Han har utgitt artikler og bøker om en rekke forskjellige filmvitenskapelige emner, med et særlig fokus på norsk filmhistorie. Han gjorde ferdig sin doktorgradsavhandling i 2004 der tema var den norske kommunale film- og kinoinstitusjonens tidlige historie. Han har vært fagansvarlig for norske filmer og fjernsynsserier siden 2012.