Elin Nesje Vestli

Professor i tyskspråklig litteratur, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 530 artikler

Nylig aktivitet

 1. Felix Mitterer: oppdatert 17. juli 2024
 2. Nelly Sachs: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. juli 2024
 3. Nelly Sachs: godkjente et endringsforslag 12. juli 2024
 4. Klaus Mann: godkjente et endringsforslag 12. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 18 kategorier:

 1. Romanias tyskspråklige litteratur 3
 2. Sveits’ litteratur 3
 3. Sveits’ tyskspråklige litteratur 1
 4. Sveits’ tyskspråklige litteratur før 1900-tallet 9
 5. Sveits’ tyskspråklige litteratur på 1900-tallet 13
 6. Sveits’ tyskspråklige nyere litteratur 23
 7. Tsjekkias tyskspråklige litteratur 6
 8. Tysklands litteratur 2
 9. Tysklands litteratur 1900-1950 72
 10. Tysklands litteratur 1950-2000 83
 11. Tysklands litteratur på 1700-tallet 49
 12. Tysklands litteratur på 1800-tallet 69
 13. Tysklands nyere litteratur 77
 14. Østerrikes litteratur 5
 15. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 3
 16. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 14
 17. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 64
 18. Østerrikes nyere litteratur 57

Biografi

Elin Nesje Vestli, dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. Sentralt i hennes forskning står tyskspråklig samtidslitteratur. Hun er særlig interessert i flerkulturelle og flerspråklige forfattere som har valgt tysk som sitt forfatterspråk.

Nesje Vestli er fagansvarlig for Tysklands litteratur, Østerrikes litteratur, Sveits' tyskspråklig litteratur og Romanias tyskspråklige litteratur. Hun skriver også artikler om tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Elin Nesje Vestli kan kontaktes på elin.s.vestli@hiof.no.