Elin Nesje Vestli

fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 136 artikler

Nylig aktivitet

 1. Arno Geiger: oppdatert 30. januar 2018
 2. Arno Geiger: oppdatert 30. januar 2018
 3. Uwe Timm: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. januar 2018
 4. Melinda Nadj Abonji: oppdatert 11. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Østerrikes litteratur 5
 2. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 3
 3. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 13
 4. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 62
 5. Østerrikes nyere litteratur 57
 6. Sveits’ litteratur 2
 7. Sveits’ tyskspråklig litteratur 1
 8. Sveits’ tyskspråklig litteratur før 1900-tallet 11
 9. Sveits’ tyskspråklig litteratur på 1900-tallet 14
 10. Sveits’ tyskspråklig nyere litteratur 23
 11. Tysklands litteratur på 1800-tallet 63
 12. Tysklands nyere litteratur 68

Biografi

Elin Nesje Vestli (f. 1961), dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene litteratur, inkludert barne- og ungdomslitteratur, og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. De nyeste artiklene hennes omhandler tyskspråklig samtidslitteratur med særlig vekt på østerrikske og tysk-jødiske/østerriks-jødiske forfattere samt forfattere som skriver på tysk, men som har et annet førstespråk.

Nesje Vestli er fagansvarlig for østerriksk litteratur, for Sveits' tyskspråklig litteratur, for Tysklands nyere litteratur og for Tysklands litteratur på 1800-tallet. Siden 2010 har hun bloggen Tyskbokhylle, som er en blogg på norsk om aktuell tyskspråklig litteratur og film. Følg henne også gjerne på twitter, @ElinNesjeVestli, hvor hun tvitrer om aktuell tysk og østerriksk politikk.

Hun kan kontaktes på elin.n.vestli@hiof.no.