Elin Nesje Vestli

Professor i tyskspråklig litteratur, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 417 artikler

Nylig aktivitet

 1. Elfriede Jelinek: oppdatert 15. januar 2021
 2. Wolf Biermann: oppdatert 10. januar 2021
 3. Wolf Biermann: godkjente et endringsforslag 10. januar 2021
 4. Wolf Biermann: oppdatert 9. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Østerrikes litteratur 5
 2. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 3
 3. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 14
 4. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 65
 5. Østerrikes nyere litteratur 57
 6. Romanias tyskspråklige litteratur 3
 7. Sveits’ litteratur 2
 8. Sveits’ tyskspråklig litteratur 1
 9. Sveits’ tyskspråklig litteratur før 1900-tallet 8
 10. Sveits’ tyskspråklig litteratur på 1900-tallet 13
 11. Sveits’ tyskspråklig nyere litteratur 22
 12. Tysklands litteratur 1900-1950 70
 13. Tysklands litteratur 1950-2000 86
 14. Tysklands litteratur på 1700-tallet 48
 15. Tysklands litteratur på 1800-tallet 69
 16. Tysklands nyere litteratur 70

Biografi

Elin Nesje Vestli, dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. De nyeste artiklene hennes omhandler tyskspråklig samtidslitteratur med særlig vekt på østerrikske og tysk-jødiske/østerriks-jødiske forfattere samt forfattere som skriver på tysk, men som har et annet førstespråk.

Nesje Vestli er fagansvarlig for Tysklands litteratur, Østerrikes litteratur og for Sveits' tyskspråklig litteratur. Siden 2010 har hun bloggen Tyskbokhylle, som er en blogg på norsk om aktuell tyskspråklig litteratur. Følg henne også gjerne på twitter, @ElinNesjeVestli, hvor hun tvitrer om aktuell tysk og østerriksk politikk.

Hun kan kontaktes på elin.n.vestli@hiof.no.