Elin Nesje Vestli

Professor i tyskspråklig litteratur, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 390 artikler

Nylig aktivitet

 1. Friedrich-Glauser-prisen: oppdatert 28. juli 2020
 2. Ludwig Gleim: oppdatert 28. juli 2020
 3. Fred Wander: oppdatert 28. juli 2020
 4. Karl Bleibtreu: oppdatert 28. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 15 kategorier:

 1. Østerrikes litteratur 5
 2. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 3
 3. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 14
 4. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 64
 5. Østerrikes nyere litteratur 57
 6. Romanias tyskspråklige litteratur 3
 7. Sveits’ litteratur 2
 8. Sveits’ tyskspråklig litteratur 1
 9. Sveits’ tyskspråklig litteratur før 1900-tallet 8
 10. Sveits’ tyskspråklig litteratur på 1900-tallet 13
 11. Sveits’ tyskspråklig nyere litteratur 22
 12. Tysklands litteratur 1900-1950 69
 13. Tysklands litteratur på 1700-tallet 48
 14. Tysklands litteratur på 1800-tallet 69
 15. Tysklands nyere litteratur 70

Biografi

Elin Nesje Vestli, dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene litteratur, inkludert barne- og ungdomslitteratur, og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. De nyeste artiklene hennes omhandler tyskspråklig samtidslitteratur med særlig vekt på østerrikske og tysk-jødiske/østerriks-jødiske forfattere samt forfattere som skriver på tysk, men som har et annet førstespråk.

Nesje Vestli er fagansvarlig for østerriksk litteratur, for Sveits' tyskspråklig litteratur, for Tysklands nyere litteratur og for Tysklands litteratur på 1700- og 1800-tallet. Siden 2010 har hun bloggen Tyskbokhylle, som er en blogg på norsk om aktuell tyskspråklig litteratur og film. Følg henne også gjerne på twitter, @ElinNesjeVestli, hvor hun tvitrer om aktuell tysk og østerriksk politikk.

Hun kan kontaktes på elin.n.vestli@hiof.no.