Elin Nesje Vestli

fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 87 artikler

Nylig aktivitet

 1. Thomas Melle: oppdatert 3. mai 2017
 2. Thomas Melle: oppdatert 1. mai 2017
 3. Thomas Melle: publisert 1. mai 2017
 4. Eva Menasse: oppdatert 24. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 11 kategorier:

 1. Østerrikes litteratur 6
 2. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 4
 3. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 14
 4. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 64
 5. Østerrikes nyere litteratur 56
 6. Sveits litteratur 2
 7. Sveits tyskspråklig litteratur 1
 8. Sveits tyskspråklig litteratur før 1900-tallet 14
 9. Sveits tyskspråklig litteratur på 1900-tallet 18
 10. Sveits tyskspråklig nyere litteratur 23
 11. Tysklands nyere litteratur 66

Biografi

Elin Nesje Vestli (f. 1961), dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene litteratur, inkludert barne- og ungdomslitteratur, og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. De nyeste artiklene hennes omhandler teater og dramatikk i det tyskspråklige området, litteraturdidaktikk i fremmedspråkundervisningen, kriminallitteratur og tyskspråklig samtidslitteratur med særlig vekt på østerrikske forfattere.

Nesje Vestli har vært fagansvarlig for østerriksk litteratur fra 2012 og for Sveits' tyskspråklig litteratur fra 2013. Siden 2010 har hun bloggen Tyskbokhylle, som er en blogg på norsk om aktuell tyskspråklig litteratur og film. Følg henne også gjerne på twitter, @ElinNesjeVestli, hvor hun tvitrer om aktuell tysk og østerriksk politikk.

Hun kan kontaktes på elin.n.vestli@hiof.no.