Elin Nesje Vestli

Professor i tyskspråklig litteratur, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli har skrevet 494 artikler

Nylig aktivitet

 1. Jung-Wien: oppdaterte bilde 8. mars 2023
 2. Robert Musil: oppdatert 8. mars 2023
 3. Juli Zeh: oppdatert 7. mars 2023
 4. Dieter Kühn: godkjente et endringsforslag 2. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 17 kategorier:

 1. Romanias tyskspråklige litteratur 3
 2. Sveits’ litteratur 3
 3. Sveits’ tyskspråklig litteratur 1
 4. Sveits’ tyskspråklig litteratur før 1900-tallet 9
 5. Sveits’ tyskspråklig litteratur på 1900-tallet 13
 6. Sveits’ tyskspråklig nyere litteratur 23
 7. Tysklands litteratur 2
 8. Tysklands litteratur 1900-1950 72
 9. Tysklands litteratur 1950-2000 84
 10. Tysklands litteratur på 1700-tallet 50
 11. Tysklands litteratur på 1800-tallet 69
 12. Tysklands nyere litteratur 75
 13. Østerrikes litteratur 5
 14. Østerrikes litteratur før 1700-tallet 3
 15. Østerrikes litteratur på 1700- og 1800-tallet 14
 16. Østerrikes litteratur på 1900-tallet 67
 17. Østerrikes nyere litteratur 57

Biografi

Elin Nesje Vestli, dr. philos. fra Universitetet i Oslo, professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser og veileder på bachelor- og masternivå innenfor emnene tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap.

Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler for både internasjonale og nasjonale tidsskrift og kan vise til bred formidlingsvirksomhet, også som foredragsholder. Sentralt i hennes forskning står tyskspråklig samtidslitteratur. Hun er særlig interessert i flerkulturelle og flerspråklige forfattere som har valgt tysk som sitt forfatterspråk.

Nesje Vestli er fagansvarlig for Tysklands litteratur, Østerrikes litteratur, Sveits' tyskspråklig litteratur og Romanias tyskspråklige litteratur. Hun skriver også artikler om tyskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Elin Nesje Vestli kan kontaktes på elin.s.vestli@hiof.no.