Torleiv Ole Rognum

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Torleiv Ole Rognum har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. krybbedød: oppdatert 19. mai 2023
  2. dødsattest: oppdatert 19. mai 2023
  3. melding om dødsfall: oppdatert 19. mai 2023
  4. rettsmedisin: oppdatert 1. juni 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettsmedisin 76

Biografi

Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, leder avdeling for rettsmedisinske fag, UiO, overlege og leder seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn ved Oslo universitetssykehus. Cand med Wien/Lübeck 1974, Dr med Universitetet i Oslo 1982, (Immunologiske markører i tykktarmkreft og predisponerende tilstander). Master i helseadministrasjon, Universitet i Oslo 1996.  Assistentlege, stipendiat og vitenskapelig  assistent avdeling/institutt for patologi og barneklinikken, Rikshospitalet 1978 - 1984. Førsteamanuensis Rettsmedisinsk institutt 1984, professor samme sted fra 1991. Leder for forskningsgruppe med hovedfokus på plutselig uventet barnedød fra 1987. Valgt instituttleder Rettsmedisinsk Institutt, UiO 1996 - 2000. Mer enn 200 vitenskapelig publikasjoner, samt mange bidrag i internasjonale lærebøker og standardverker i rettsmedisin og immunologi. Landsdekkende ansvar for dødsstedsundersøkelser ved plutselig uventet barnedød fra 2010. Initativtaker til opprettelse av norsk rettsmedisinsk forening 1993, redaktør for Scandinavian Journal of Forensic Medicine fra 1996 til 2012. Redigerer den norske Lærebok i rettsmedisin, 3. utgave 2016. Leder for rettsmedisinerne i KRIPOS' identifiseringsgruppe 1997 -2013. Ledet det norske rettsmedisinske arbeidet etter tsunamien i Thailand 2004-2005, samt etter terroraksjonen den 22. juli 2011 og terrorangrepet i InAmenas i 2013.  Sakkyndig i en rekke høyprofilerte saker, bl. a. Orderud-, Baneheia- og Christoffer saken. Leder av Bioteknologi nemnda 1998-2000, medlem til 2013. Ledet offentlig utvalg, NOU 2001:12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. Medlem i Helseforskningsutvalget NOU 2005:1 og Barnevoldsutvalget NOU 2017:12  Med-initiativtaker til opprettelsen av  det første AAN-rådgivningskontoret i Norge i 1978 (nå Amathea).  Medlem av Asker kommunestyre fra 2003 (KrF), leder Komite for helse og omsorg i Asker kommunestyre. Tildelt Livsvern-prisen fra organisasjonen Menneskeverd sammen med Ola Didrik Saugstad i 2007. Ridder av 1. klasse av St Olavs Orden i 2007.