Torolf Rein

tidligere fagansvarlig

Torolf Rein har skrevet 106 artikler og har vært fagkonsulent for 827 artikler

Nylig aktivitet

  1. Forsvarets musikk: oppdatert 13. september 2013
  2. psykologisk krigføring: oppdatert 11. august 2013
All aktivitet

Biografi

Torolf Rein, født 20. oktober 1934, er utdannet sjøoffiser fra Sjøkrigsskolen i 1958, sivilingeniør svakstrøm fra US Naval Postgraduate School 1963, Sjøforsvarets stabsskole 1974 og Forsvarets høgskole 1982.

 Etter 40-års tjeneste ble han pensjonert fra Forsvaret i 1994.

Tjenesten i Forsvaret omfattet sjøtjeneste som skipssjef på MTBer og fregatter. Stabstjeneste ved Forsvarets overkommando og Forsvarskommando Nord-Norge. Stillinger som Sjøkommandør i Nord-Norge, Øverstkommanderende i Nord-Norge og forsvarssjef.