Torleiv Brattegard

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Nylig aktivitet

Biografi

Torleiv Brattegard (f. 1938), førsteamanuensis ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen i årene 1964-2007. Han underviste om marine, bunnlevende virvelløse dyr, marin faunistikk og marin biogeografi, ledet hovedfagsekskursjoner til Sri Lanka, Aqaba-bukten og Zanzibar, og deltatt som lærer i feltkurs om marine bunndyr gitt av Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) i årene 1995-2007.   Hans forskning har i hovedsak vært knyttet til krepsdyr, og til faunistisk kartlegging og forskning i Norskehavet inkludert norskekysten og områdene rundt Færøyene, Island og Svalbard. I 1997 ble han tildelt dr.scient. honoris causa av Københavns Universitet.   Han var redaktør for det internasjonale tidsskrift Sarsia i 1985-92, og redaksjonell rådgiver, senere review-redaktør for Marine Ecology Progress Series i 1991-2001.   Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler, og gitt bidrag til flere bøker, bl.a. Naturhistorisk vegbok for Hordaland (2004), Norsk Rødliste 2006 , Bergensfjordene - natur og bruk (2010) og Norsk Rødliste for arter 2010 .   E-postadresse Torleiv.Brattegard@bio.uib.no og telefon 5558 3961.