Torfinn Kjærnet

inaktiv bruker

Torfinn Kjærnet har skrevet 12 artikler og har vært fagkonsulent for 49 artikler

Biografi