Torfinn Kjærnet

inaktiv bruker

Torfinn Kjærnet har skrevet 9 artikler og har vært fagkonsulent for 17 artikler

Biografi