Tor Langeland

fagansvarlig

Tor Langeland har skrevet 352 artikler og har vært fagkonsulent for 114 artikler

Nylig aktivitet

  1. dyshidrose: oppdatert 12. januar 2023
  2. Stevens-Johnson syndrom: oppdatert 4. januar 2023
  3. Stevens-Johnson syndrom: oppdatert 4. januar 2023
  4. pityriasis rosea: oppdatert 4. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Andre hudsykdommer 64
  2. Blemmesykdommer 13
  3. Dermatologi 63

Biografi

Tor Langeland er hudlege, spesialist i hud- og veneriske sykdommer.