Turid Karlsen Seim

Professor, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Turid Karlsen Seim har skrevet 118 artikler og har vært fagkonsulent for 109 artikler

Biografi

Turid Karlsen Seim (1945-2016) var dr.theol. og professor i nytestamentlig teologi ved Universitetet i Oslo.