Tom Kristensen

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tom Kristensen har skrevet 22 artikler og har vært fagkonsulent for 111 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Født 19.10.45 i Trondheim. Jeg tok cand. real.-graden i biokjemi i 1971 og dr. philos.-graden i 1984, begge ved Biokjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Bortsett fra rundt ett år ved Det europeiske molekylærbiologiske laboratorium i Heidelberg har jeg tilbrakt min forskningstid ved Universitetet i Oslo, først ved Biokjemisk institutt, så Institutt for tromboseforskning og deretter Bioteknologisenteret, for så å vende tilbake til Biokjemisk institutt (som nå sammen med molekylærbiologi- og fysiologigruppene fra Biologisk institutt utgjør Institutt for molekylær biovitenskap) som professor i 1993. Mitt vitenskapelige arbeid har i stor grad dreid seg om enzymer som kobler sammen små byggesteiner (aminosyrer, ADP-ribose, nukleotider), slik at det dannes større molekyler (peptider, poly(ADP-ribose), polynukleotider. Via undersøkelser av DNA-syntesen i dyreceller ble jeg interessert i utvikling av teknologi for bestemmelse av nukleotidrekkefølgen i DNA-molekyler (DNA-sekvensering) og bioinformatikkverktøy for analyse av biologiske sekvenser. Jeg er medforfatter på rundt 50 vitenskapelige artikler og har i tillegg oversatt boken "Mikroterrorister: Bakterie-, virus- og soppinfeksjoner som truer vår helse" (av Tony Hart, Tun forlag, ISBN: 9788252928884) Ellers er jeg interessert i å bidra til en fortsatt utvikling av et norsk fagspråk for molekylærbiologi og genteknologi. Som andre fag i rask utvikling lider disse disiplinene av at fagpersonene seg imellom i stor grad bruker engelske ord og uttrykk, noe som kan gjøre faget mindre tilgjengelig for allmennheten enn nødvendig.