Hadi Lile

fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Hadi Lile har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettssosiologi 4

Biografi

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Han er en av grunnleggerne av Fred og konfliktstudier ved Universitetet i Tromsø. Han har jobbet som prosjektleder for en skole for barnearbeidere i Pakistan. Lile har også jobbet som journalist i både avis, radio og TV og han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU).