Hadi Strømmen Lile

Professor i rettsvitenskap, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Hadi Strømmen Lile har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. rettssosiologi: oppdaterte bilde 15. november 2022
  2. rettssosiologi: oppdatert 15. november 2022
  3. Kristin Skjørten: godkjente et endringsforslag 28. juli 2021
  4. Vilhelm Aubert: godkjente et endringsforslag 7. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettssosiologi 5

Biografi

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Han har jobbet som prosjektleder for en skole for barnearbeidere i Pakistan. Lile har også jobbet som journalist i både avis, radio og TV og han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU).