Nils E. Bjerkestrand

Professor emeritus, tidligere fagansvarlig, Norges musikkhøgskole

Nils E. Bjerkestrand har skrevet 104 artikler

Nylig aktivitet

  1. Asbjørn Schaathun: oppdatert 20. november 2017
  2. Rolf Wallin: oppdatert 20. november 2017
  3. Rolf Wallin: oppdatert 19. november 2017
  4. Olav Anton Thommessen: oppdatert 19. november 2017
All aktivitet

Biografi

Nils E. Bjerkestrand (f. 1944) er professor emeritus ved Norges musikkhøgskole. Han tok Organist- og kantoreksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1966 og avla i 1974 Teori- og teoripedagogisk hovedfagseksamen ved Norges musikkhøgskole. Han var organist i Oslo fra 1967 til 1977 og underviste ved Musikkonservatoriet i Oslo fra 1967, konservatorielektor samme sted fra 1970. Var høgskolelektor ved Musikkhøgskolen fra 1973 til 1979, førsteamanuensis fra 1979 til 2001, deretter professor i musikkteori.

Han har hatt en rekke verv ved Musikkhøgskolen, som medlem av Høgskolerådet (1974 - 76), medlem av Styret (1976 - 78), medlem av Instituttstyret (1996 - 98), satt i Utvalg for utdanningskvalitet (2001 - 06) og i FoU-utvalget (2006 - 09). Han ledet arbeidet med studieplaner for Masterstudiet i anvendt musikkteori og ledet studiet fram til pensjonsalder.

Bjerkestrand har hatt mange verv i norsk musikkliv, blant annet president i Ny Musikk (1979 - 82), nestleder i styret for Ultima-festivalen (1992 - 94) og styremedlem i Fartein Valen Festivalen (2001 - 09).

Han har publisert mange artikler og bøker om musikkteori, musikalsk analyse og komposisjonshistorie, blant annet Ny musikk i skolen - En undervisningspakke i norsk samtidsmusikk (Gyldendal Norsk Forlag 1986, medforfatter Elef Nesheim), Kreativ sats og analyse. Harmonilære, Jazzakkordikk, Arrangering (Norsk Musikforlag 1995, medforfatter Elef Nesheim), seks bøker om satsteknikken til noen av det tjuende århundres klassikere; Debussy, Bartók, Stravinskij, Hindemith, Schönberg og Messiaen (Høyskoleforlaget 1998) og bøkene Fra Debussys fødsel til Schönbergs død. Om veiskiller i komposisjonshistorien (Unipub 2005) og Veiskiller i nordisk musikk. Fra århundreskifte til mellomkrigstid (Unipub 2010).