Fred Huvenes

fagansvarlig

Fred Huvenes har skrevet 63 artikler og har vært fagkonsulent for 47 artikler

Nylig aktivitet

  1. Garborg-dagene: oppdatert 29. januar 2024
  2. Garborg-dagene: godkjente et endringsforslag 29. januar 2024
  3. litteraturfestivaler: oppdatert 28. januar 2024
  4. Bjørnsonfestivalen: oppdatert 24. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Litteraturfestivaler 30
  2. Litteraturpriser 54
  3. Litteraturtidsskrifter 22

Biografi

Fred Huvenes er født 1977 i Kongsvinger. Han er utdannet lektor med tilleggsutdannelse med historie og nordisk i fagkretsen, og har master i allmenn litteraturvitenskap med masteroppgaven «Å tyde fotspor i het sand. Sannhetssøken og forestillingen om det ukjente i Thorkild Hansens Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67 (1962).» Han skriver på http://huvenes.blogspot.com/