Fred Huvenes

fagansvarlig

Fred Huvenes har skrevet 59 artikler

Nylig aktivitet

  1. litteraturpriser: oppdatert 31. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Litteraturfestivaler 30
  2. Litteraturpriser 53
  3. Litteraturtidsskrifter 22

Biografi

Fred Huvenes er født 1977 i Kongsvinger. Lærer på Grim ungdomsskole i Kristiansand. Han er utdannet lektor med tilleggsutdannelse med historie og nordisk i fagkretsen, og har master i allmenn litteraturvitenskap med masteroppgaven «Å tyde fotspor i het sand. Sannhetssøken og forestillingen om det ukjente i Thorkild Hansens Det lykkelige Arabien – En dansk ekspedition 1761-67 (1962).» Han skriver på http://huvenes.blogspot.com/