Thomas Hylland Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Thomas Hylland Eriksen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. kulturell appropriering: kommentert 10. januar 2020
All aktivitet

Biografi

Thomas Hylland Eriksen er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo . Han har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk,  etnisitet , nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. I senere år har han forsket på akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet.