Bjørn Cappelen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. C. F. Møller: godkjente et endringsforslag 7. september 2017
  2. Jørn Utzon: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. september 2017
  3. Poul Henningsen: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. september 2017
  4. C. F. Møller: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Arkitekturhistorie 2
  2. Funksjonalisme i arkitekturhistorien 7
  3. Internasjonale arkitekter og arkitektkontorer fra 1900 til i dag 221
  4. Modernisme i arkitekturhistorien 34
  5. Norske arkitekter og arkitektkontorer fra 1900 til i dag 410

Biografi

Jeg er sivilarkitekt utdannet ved fra NTH i 1973 og grunnlegger av HUS Arkitekter i Trondheim. Har vært ansatt som seniorarkitekt ved Universitetet i Oslo. Pensjonert. Driver nå egen praksis som freelancer.